Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hulta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hulta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hulta 1267 13,6% 30,1% 24,9% 31,4% 6,1% 50,2% 49,8%   1,3%
Summa 1267 13,6% 30,1% 24,9% 31,4% 6,1% 50,2% 49,8% 1,3%

http://www.val.se