Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Backaryd-Öljehult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Backaryd-Öljehult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backaryd-Öljehult 1159 12,6% 24,0% 26,0% 37,4% 3,8% 51,8% 48,2%   1,1%
Summa 1159 12,6% 24,0% 26,0% 37,4% 3,8% 51,8% 48,2% 1,1%

http://www.val.se