Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Förkärla-Listerby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Förkärla-Listerby N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Förkärla-Listerby N 1130 13,6% 30,8% 25,6% 30,0% 4,9% 51,1% 48,9%   1,6%
Summa 1130 13,6% 30,8% 25,6% 30,0% 4,9% 51,1% 48,9% 1,6%

http://www.val.se