Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Listerby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Listerby S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Listerby S 728 9,1% 22,1% 28,4% 40,4% 3,6% 51,8% 48,2%   0,5%
Summa 728 9,1% 22,1% 28,4% 40,4% 3,6% 51,8% 48,2% 0,5%

http://www.val.se