Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hasselstad-Eringsboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hasselstad-Eringsboda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hasselstad-Eringsboda 1059 12,6% 29,0% 24,7% 33,7% 4,4% 53,5% 46,5%   1,7%
Summa 1059 12,6% 29,0% 24,7% 33,7% 4,4% 53,5% 46,5% 1,7%

http://www.val.se