Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kalleberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kalleberga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kalleberga 1231 14,2% 26,7% 22,9% 36,1% 3,9% 49,3% 50,7%   1,0%
Summa 1231 14,2% 26,7% 22,9% 36,1% 3,9% 49,3% 50,7% 1,0%

http://www.val.se