Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Älgbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Älgbacken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älgbacken 779 22,5% 25,8% 20,7% 31,1% 7,1% 47,9% 52,1%   4,0%
Summa 779 22,5% 25,8% 20,7% 31,1% 7,1% 47,9% 52,1% 4,0%

http://www.val.se