Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bräkne-Hoby Samhälle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bräkne-Hoby Samhälle

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bräkne-Hoby Samhälle 1339 12,7% 23,7% 21,2% 42,3% 3,7% 47,1% 52,9%   0,9%
Summa 1339 12,7% 23,7% 21,2% 42,3% 3,7% 47,1% 52,9% 0,9%

http://www.val.se