Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Varan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Varan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Varan 817 7,5% 26,2% 28,3% 38,1% 3,2% 50,4% 49,6%   1,3%
Summa 817 7,5% 26,2% 28,3% 38,1% 3,2% 50,4% 49,6% 1,3%

http://www.val.se