Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Häggatorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Häggatorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Häggatorp 1100 14,5% 31,5% 24,0% 30,1% 4,5% 52,8% 47,2%   0,7%
Summa 1100 14,5% 31,5% 24,0% 30,1% 4,5% 52,8% 47,2% 0,7%

http://www.val.se