Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Blekan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Blekan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blekan 1083 22,3% 22,4% 21,3% 33,9% 3,4% 46,4% 53,6%   2,0%
Summa 1083 22,3% 22,4% 21,3% 33,9% 3,4% 46,4% 53,6% 2,0%

http://www.val.se