Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borgstena 564 17,6% 31,0% 22,2% 29,3% 6,4% 52,5% 47,5% 3,7%  
Borås 56 Parkstaden 619 23,9% 30,9% 26,7% 18,6% 5,3% 45,6% 54,4% 4,0%  
Borås 57 Hestraklint 1122 18,8% 27,5% 21,4% 32,4% 6,1% 47,4% 52,6% 3,0%  
Borås 58 Nedre Byttorp 630 28,3% 27,1% 22,2% 22,4% 8,6% 47,6% 52,4% 2,9%  
Borås 59 Övre Byttorp 815 20,5% 23,9% 17,2% 38,4% 2,9% 47,9% 52,1% 3,3%  
Borås 60 Tullen Norra 849 21,7% 31,1% 19,1% 28,2% 4,7% 50,9% 49,1% 6,5%  
Borås 61 Tullen-Viared 1152 26,0% 26,9% 20,9% 26,2% 7,3% 47,7% 52,3% 5,8%  
Borås 76 Sjöbo-Nord 1440 20,2% 33,4% 22,6% 23,8% 5,9% 51,2% 48,8% 5,8%  
Borås 77 Sjöbo-Ekäng 802 29,8% 25,3% 22,2% 22,7% 7,0% 48,1% 51,9% 11,1%  
Borås 78 Sjöbo-Barnhem 657 19,2% 22,4% 25,7% 32,7% 4,1% 47,6% 52,4% 9,6%  
Borås 79 Sjöbo-Nolhaga 868 26,6% 28,5% 18,9% 26,0% 6,1% 48,4% 51,6% 10,1%  
Borås 80 Sjöbo-Småstugeområde 765 20,8% 28,4% 23,7% 27,2% 5,8% 50,5% 49,5% 5,9%  
Borås 81 Sjöbo Torg 910 24,1% 24,2% 18,2% 33,5% 4,7% 45,2% 54,8% 7,5%  
Borås 82 Sjöboklintområdet 739 25,2% 24,6% 17,9% 32,3% 5,0% 49,1% 50,9% 12,0%  
Borås 83 Alideberg-Ryda 1591 28,8% 30,3% 19,0% 21,8% 7,3% 48,0% 52,0% 6,2%  
Borås 85 Norrby Spinnaren 1593 26,1% 33,3% 21,5% 19,1% 8,9% 48,0% 52,0% 20,6%  
Borås 86 Norrby Billdalsgatan 760 27,4% 36,1% 17,9% 18,7% 11,2% 46,2% 53,8% 21,8%  
Borås 88 Hestra-Ekås 1629 14,4% 40,3% 25,2% 20,1% 6,3% 50,0% 50,0% 3,3%  
Bredared 892 16,3% 32,8% 28,9% 22,0% 6,4% 51,5% 48,5% 1,8%  
Fristad Centrum 964 14,1% 33,0% 21,7% 31,2% 5,6% 48,9% 51,1% 3,7%  
Fristad Tärby 1127 11,8% 28,5% 23,2% 36,6% 4,3% 46,1% 53,9% 2,1%  
Fristad Västra 1312 13,3% 38,2% 21,7% 26,8% 5,9% 50,5% 49,5% 2,3%  
Gingri 902 13,2% 39,1% 26,1% 21,6% 5,4% 50,2% 49,8% 3,4%  
Sandared 1 Öster 1008 14,5% 33,1% 24,1% 28,3% 6,6% 49,5% 50,5% 2,2%  
Sandared 2 Väster 1519 13,2% 37,1% 22,9% 26,9% 5,9% 48,7% 51,3% 1,9%  
Sandhult-Norra 1342 16,2% 35,2% 25,7% 22,9% 7,3% 51,5% 48,5% 2,8%  
Sjömarken 1 Södra 1478 15,3% 46,1% 22,4% 16,2% 7,3% 50,0% 50,0% 3,8%  
Sjömarken 2 Norra 1141 15,3% 46,2% 19,7% 18,8% 7,7% 52,1% 47,9% 3,5%  
Sparsör Frufällan 1181 14,6% 36,9% 31,3% 17,1% 6,4% 52,3% 47,7% 4,1%  
Tämta-Vänga 495 12,1% 30,9% 31,1% 25,9% 5,9% 52,9% 47,1% 0,8%  
Borås 3 30866 19,3% 33,1% 22,6% 25,0% 6,4% 49,2% 50,8% 5,8%

http://www.val.se