Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Fristad Tärby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fristad Tärby 1127 11,8% 28,5% 23,2% 36,6% 4,3% 46,1% 53,9% 2,1%  
Summa 1127 11,8% 28,5% 23,2% 36,6% 4,3% 46,1% 53,9% 2,1%

http://www.val.se