Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 79 Sjöbo-Nolhaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 79 Sjöbo-Nolhaga 868 26,6% 28,5% 18,9% 26,0% 6,1% 48,4% 51,6% 10,1%  
Summa 868 26,6% 28,5% 18,9% 26,0% 6,1% 48,4% 51,6% 10,1%

http://www.val.se