Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 77 Sjöbo-Ekäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 77 Sjöbo-Ekäng 802 29,8% 25,3% 22,2% 22,7% 7,0% 48,1% 51,9% 11,1%  
Summa 802 29,8% 25,3% 22,2% 22,7% 7,0% 48,1% 51,9% 11,1%

http://www.val.se