Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Gingri

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gingri 902 13,2% 39,1% 26,1% 21,6% 5,4% 50,2% 49,8% 3,4%  
Summa 902 13,2% 39,1% 26,1% 21,6% 5,4% 50,2% 49,8% 3,4%

http://www.val.se