Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Sandhult-Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandhult-Norra 1342 16,2% 35,2% 25,7% 22,9% 7,3% 51,5% 48,5% 2,8%  
Summa 1342 16,2% 35,2% 25,7% 22,9% 7,3% 51,5% 48,5% 2,8%

http://www.val.se