Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Bredared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bredared 892 16,3% 32,8% 28,9% 22,0% 6,4% 51,5% 48,5% 1,8%  
Summa 892 16,3% 32,8% 28,9% 22,0% 6,4% 51,5% 48,5% 1,8%

http://www.val.se