Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 86 Norrby Billdalsgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 86 Norrby Billdalsgatan 760 27,4% 36,1% 17,9% 18,7% 11,2% 46,2% 53,8% 21,8%  
Summa 760 27,4% 36,1% 17,9% 18,7% 11,2% 46,2% 53,8% 21,8%

http://www.val.se