Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Fristad Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fristad Västra 1312 13,3% 38,2% 21,7% 26,8% 5,9% 50,5% 49,5% 2,3%  
Summa 1312 13,3% 38,2% 21,7% 26,8% 5,9% 50,5% 49,5% 2,3%

http://www.val.se