Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 57 Hestraklint

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 57 Hestraklint 1122 18,8% 27,5% 21,4% 32,4% 6,1% 47,4% 52,6% 3,0%  
Summa 1122 18,8% 27,5% 21,4% 32,4% 6,1% 47,4% 52,6% 3,0%

http://www.val.se