Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 59 Övre Byttorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 59 Övre Byttorp 815 20,5% 23,9% 17,2% 38,4% 2,9% 47,9% 52,1% 3,3%  
Summa 815 20,5% 23,9% 17,2% 38,4% 2,9% 47,9% 52,1% 3,3%

http://www.val.se