Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 88 Hestra-Ekås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 88 Hestra-Ekås 1629 14,4% 40,3% 25,2% 20,1% 6,3% 50,0% 50,0% 3,3%  
Summa 1629 14,4% 40,3% 25,2% 20,1% 6,3% 50,0% 50,0% 3,3%

http://www.val.se