Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 78 Sjöbo-Barnhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 78 Sjöbo-Barnhem 657 19,2% 22,4% 25,7% 32,7% 4,1% 47,6% 52,4% 9,6%  
Summa 657 19,2% 22,4% 25,7% 32,7% 4,1% 47,6% 52,4% 9,6%

http://www.val.se