Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 85 Norrby Spinnaren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 85 Norrby Spinnaren 1593 26,1% 33,3% 21,5% 19,1% 8,9% 48,0% 52,0% 20,6%  
Summa 1593 26,1% 33,3% 21,5% 19,1% 8,9% 48,0% 52,0% 20,6%

http://www.val.se