Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Sjömarken 1 Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjömarken 1 Södra 1478 15,3% 46,1% 22,4% 16,2% 7,3% 50,0% 50,0% 3,8%  
Summa 1478 15,3% 46,1% 22,4% 16,2% 7,3% 50,0% 50,0% 3,8%

http://www.val.se