Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Sjömarken 2 Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjömarken 2 Norra 1141 15,3% 46,2% 19,7% 18,8% 7,7% 52,1% 47,9% 3,5%  
Summa 1141 15,3% 46,2% 19,7% 18,8% 7,7% 52,1% 47,9% 3,5%

http://www.val.se