Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Tämta-Vänga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tämta-Vänga 495 12,1% 30,9% 31,1% 25,9% 5,9% 52,9% 47,1% 0,8%  
Summa 495 12,1% 30,9% 31,1% 25,9% 5,9% 52,9% 47,1% 0,8%

http://www.val.se