Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 61 Tullen-Viared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 61 Tullen-Viared 1152 26,0% 26,9% 20,9% 26,2% 7,3% 47,7% 52,3% 5,8%  
Summa 1152 26,0% 26,9% 20,9% 26,2% 7,3% 47,7% 52,3% 5,8%

http://www.val.se