Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aplared 773 15,4% 32,5% 27,3% 24,8% 6,5% 51,9% 48,1% 3,2%  
Borås 8 Hulta Västra 1056 20,7% 30,0% 24,2% 25,0% 7,6% 47,0% 53,0% 12,7%  
Borås 9 Hulta-Brotorp 1166 13,6% 24,4% 24,5% 37,5% 7,1% 49,4% 50,6% 1,5%  
Borås 10 Hulta-Sörmarken 986 18,4% 28,7% 22,0% 30,9% 7,0% 48,4% 51,6% 6,1%  
Borås 11 Hässleholmen-Fjärding 1307 27,9% 35,3% 19,2% 17,6% 9,3% 49,7% 50,3% 25,6%  
Borås 12 Hässleholmen-Alnen 1177 27,9% 36,4% 16,7% 18,9% 8,2% 50,3% 49,7% 28,5%  
Borås 13 Hässleholmen-Boda 1216 21,1% 34,3% 20,9% 23,7% 6,7% 50,9% 49,1% 14,4%  
Borås 15 Hässleholmen Norra 1007 21,9% 29,2% 22,6% 26,2% 6,4% 50,3% 49,7% 15,8%  
Borås 31 Bergsäter 1020 30,6% 29,8% 21,2% 18,4% 6,4% 48,6% 51,4% 2,5%  
Borås 32 Trandared-Söderkulla 978 19,2% 30,7% 22,9% 27,2% 6,9% 49,1% 50,9% 1,7%  
Borås 33 Trandared 922 17,6% 33,5% 22,5% 26,5% 5,0% 46,0% 54,0% 3,0%  
Borås 34 Trandared-Strömsdal 999 19,9% 31,0% 23,0% 26,0% 5,4% 49,1% 50,9% 4,6%  
Borås 35 Trandared-Skolan 1025 29,1% 26,0% 16,1% 28,8% 5,0% 48,5% 51,5% 5,5%  
Borås 36 Trandared-Söderfors 801 28,7% 29,6% 19,0% 22,7% 6,1% 46,3% 53,7% 4,7%  
Brämhult Norra 1291 13,5% 36,7% 19,3% 30,5% 6,8% 51,7% 48,3% 2,2%  
Brämhult Södra 1293 14,5% 37,6% 25,6% 22,3% 7,4% 51,4% 48,6% 2,6%  
Brämhult-Svensgärde 1110 13,5% 35,6% 23,5% 27,4% 6,4% 49,6% 50,4% 2,3%  
Dalsjöfors 1 Västra 805 16,0% 38,5% 27,0% 18,5% 6,5% 51,6% 48,4% 4,1%  
Dalsjöfors 2 Östra 1319 17,1% 36,9% 22,5% 23,4% 6,6% 50,9% 49,1% 3,0%  
Dalsjöfors 9 Centrum 1088 14,5% 32,3% 21,7% 31,5% 6,0% 48,7% 51,3% 2,8%  
Dannike 651 16,7% 32,1% 26,0% 25,2% 6,0% 51,8% 48,2% 4,0%  
Gånghester 1367 16,4% 35,6% 22,3% 25,7% 5,6% 51,0% 49,0% 3,4%  
Målsryd 881 14,0% 36,5% 27,9% 21,6% 6,6% 50,2% 49,8% 4,4%  
Rångedala 621 16,7% 37,0% 23,7% 22,5% 6,1% 51,2% 48,8% 1,9%  
Äspered 707 16,1% 34,7% 26,0% 23,2% 6,5% 49,2% 50,8% 2,1%  
Borås 1 25566 19,3% 33,1% 22,4% 25,2% 6,6% 49,7% 50,3% 7,0%

http://www.val.se