Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 36 Trandared-Söderfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 36 Trandared-Söderfors 801 28,7% 29,6% 19,0% 22,7% 6,1% 46,3% 53,7% 4,7%  
Summa 801 28,7% 29,6% 19,0% 22,7% 6,1% 46,3% 53,7% 4,7%

http://www.val.se