Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 35 Trandared-Skolan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 35 Trandared-Skolan 1025 29,1% 26,0% 16,1% 28,8% 5,0% 48,5% 51,5% 5,5%  
Summa 1025 29,1% 26,0% 16,1% 28,8% 5,0% 48,5% 51,5% 5,5%

http://www.val.se