Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 8 Hulta Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 8 Hulta Västra 1056 20,7% 30,0% 24,2% 25,0% 7,6% 47,0% 53,0% 12,7%  
Summa 1056 20,7% 30,0% 24,2% 25,0% 7,6% 47,0% 53,0% 12,7%

http://www.val.se