Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Aplared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aplared 773 15,4% 32,5% 27,3% 24,8% 6,5% 51,9% 48,1% 3,2%  
Summa 773 15,4% 32,5% 27,3% 24,8% 6,5% 51,9% 48,1% 3,2%

http://www.val.se