Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Rångedala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rångedala 621 16,7% 37,0% 23,7% 22,5% 6,1% 51,2% 48,8% 1,9%  
Summa 621 16,7% 37,0% 23,7% 22,5% 6,1% 51,2% 48,8% 1,9%

http://www.val.se