Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 13 Hässleholmen-Boda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 13 Hässleholmen-Boda 1216 21,1% 34,3% 20,9% 23,7% 6,7% 50,9% 49,1% 14,4%  
Summa 1216 21,1% 34,3% 20,9% 23,7% 6,7% 50,9% 49,1% 14,4%

http://www.val.se