Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Dannike

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dannike 651 16,7% 32,1% 26,0% 25,2% 6,0% 51,8% 48,2% 4,0%  
Summa 651 16,7% 32,1% 26,0% 25,2% 6,0% 51,8% 48,2% 4,0%

http://www.val.se