Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 12 Hässleholmen-Alnen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 12 Hässleholmen-Alnen 1177 27,9% 36,4% 16,7% 18,9% 8,2% 50,3% 49,7% 28,5%  
Summa 1177 27,9% 36,4% 16,7% 18,9% 8,2% 50,3% 49,7% 28,5%

http://www.val.se