Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Dalsjöfors 2 Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalsjöfors 2 Östra 1319 17,1% 36,9% 22,5% 23,4% 6,6% 50,9% 49,1% 3,0%  
Summa 1319 17,1% 36,9% 22,5% 23,4% 6,6% 50,9% 49,1% 3,0%

http://www.val.se