Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 15 Hässleholmen Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 15 Hässleholmen Norra 1007 21,9% 29,2% 22,6% 26,2% 6,4% 50,3% 49,7% 15,8%  
Summa 1007 21,9% 29,2% 22,6% 26,2% 6,4% 50,3% 49,7% 15,8%

http://www.val.se