Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Dalsjöfors 1 Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalsjöfors 1 Västra 805 16,0% 38,5% 27,0% 18,5% 6,5% 51,6% 48,4% 4,1%  
Summa 805 16,0% 38,5% 27,0% 18,5% 6,5% 51,6% 48,4% 4,1%

http://www.val.se