Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 9 Hulta-Brotorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 9 Hulta-Brotorp 1166 13,6% 24,4% 24,5% 37,5% 7,1% 49,4% 50,6% 1,5%  
Summa 1166 13,6% 24,4% 24,5% 37,5% 7,1% 49,4% 50,6% 1,5%

http://www.val.se