Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 33 Trandared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 33 Trandared 922 17,6% 33,5% 22,5% 26,5% 5,0% 46,0% 54,0% 3,0%  
Summa 922 17,6% 33,5% 22,5% 26,5% 5,0% 46,0% 54,0% 3,0%

http://www.val.se