Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 10 Hulta-Sörmarken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 10 Hulta-Sörmarken 986 18,4% 28,7% 22,0% 30,9% 7,0% 48,4% 51,6% 6,1%  
Summa 986 18,4% 28,7% 22,0% 30,9% 7,0% 48,4% 51,6% 6,1%

http://www.val.se