Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 31 Bergsäter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 31 Bergsäter 1020 30,6% 29,8% 21,2% 18,4% 6,4% 48,6% 51,4% 2,5%  
Summa 1020 30,6% 29,8% 21,2% 18,4% 6,4% 48,6% 51,4% 2,5%

http://www.val.se