Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Gånghester

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gånghester 1367 16,4% 35,6% 22,3% 25,7% 5,6% 51,0% 49,0% 3,4%  
Summa 1367 16,4% 35,6% 22,3% 25,7% 5,6% 51,0% 49,0% 3,4%

http://www.val.se