Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Brämhult Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brämhult Södra 1293 14,5% 37,6% 25,6% 22,3% 7,4% 51,4% 48,6% 2,6%  
Summa 1293 14,5% 37,6% 25,6% 22,3% 7,4% 51,4% 48,6% 2,6%

http://www.val.se