Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 32 Trandared-Söderkulla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 32 Trandared-Söderkulla 978 19,2% 30,7% 22,9% 27,2% 6,9% 49,1% 50,9% 1,7%  
Summa 978 19,2% 30,7% 22,9% 27,2% 6,9% 49,1% 50,9% 1,7%

http://www.val.se