Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Borlänge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Borlänge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergslagsbyn 1356 15,2% 31,2% 27,5% 26,1% 6,6% 52,1% 47,9%   1,2%
Bullermyren 1388 27,7% 28,0% 18,8% 25,6% 7,3% 51,2% 48,8%   1,9%
Centrum - Mjälga 1576 21,3% 30,8% 26,8% 21,1% 5,5% 50,6% 49,4%   3,5%
Domnarvet V 1729 17,9% 36,3% 26,8% 19,0% 5,1% 50,6% 49,4%   1,3%
Domnarvet Ö 1274 13,0% 30,5% 25,6% 30,8% 4,6% 49,2% 50,8%   0,9%
Färjegårdarna - Årby - Hytting 1564 11,3% 32,7% 22,6% 33,4% 5,1% 49,6% 50,4%   1,1%
Gylletäppan 1487 17,4% 28,2% 24,9% 29,5% 4,0% 48,6% 51,4%   1,1%
Gylle - Åselby 1445 15,4% 31,2% 27,9% 25,5% 5,3% 51,0% 49,0%   0,8%
Hagalund N 1338 31,2% 30,3% 19,9% 18,6% 5,3% 50,0% 50,0%   2,2%
Hagalund V 1804 30,9% 24,7% 17,5% 27,0% 5,7% 49,5% 50,5%   1,1%
Hagalund Ö - Ringen 1483 22,6% 20,0% 19,4% 38,0% 3,7% 47,7% 52,3%   3,7%
Hushagen - Forssa 1545 24,1% 24,9% 22,1% 28,9% 4,2% 48,4% 51,6%   1,0%
Jakobsgårdarna 1728 25,9% 32,5% 19,3% 22,3% 10,5% 47,9% 52,1%   2,3%
Kvarnsveden V 2351 15,0% 30,2% 24,6% 30,2% 5,2% 49,1% 50,9%   1,0%
Kvarnsveden Ö 1398 16,0% 25,3% 27,0% 31,6% 4,9% 50,1% 49,9%   0,5%
Kyrkbygden - Söder Tuna 1981 15,6% 25,0% 27,5% 31,9% 5,0% 49,7% 50,3%   0,4%
Mats Knuts - Nygårdarna 1209 15,8% 34,7% 27,7% 21,8% 5,1% 49,5% 50,5%   1,2%
Norr Amsberg 1153 14,9% 29,2% 28,3% 27,6% 4,2% 53,8% 46,2%   0,7%
Ornäs 1375 13,2% 32,4% 28,5% 25,9% 4,9% 52,0% 48,0%   0,6%
Skräddarbacken 1302 16,0% 35,3% 25,2% 23,6% 4,8% 50,1% 49,9%   0,9%
Tjärna Ängar - Paradiset 1587 22,0% 30,4% 20,1% 27,5% 8,7% 50,5% 49,5%   2,3%
Tjärna Ängar - Övre Tjärna 1157 17,2% 32,2% 25,4% 25,2% 7,5% 49,4% 50,6%   0,9%
Torsång 1222 11,0% 33,3% 26,6% 29,1% 4,4% 51,9% 48,1%   1,1%
Väster Tuna - Idkerberget 1411 15,1% 28,1% 28,8% 28,0% 4,8% 53,2% 46,8%   1,3%
Östermalm 1783 28,2% 26,5% 21,3% 24,1% 5,8% 48,4% 51,6%   1,6%
Borlänge 37646 19,2% 29,6% 24,2% 27,0% 5,6% 50,0% 50,0% 1,4%

http://www.val.se