Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ornäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ornäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ornäs 1375 13,2% 32,4% 28,5% 25,9% 4,9% 52,0% 48,0%   0,6%
Summa 1375 13,2% 32,4% 28,5% 25,9% 4,9% 52,0% 48,0% 0,6%

http://www.val.se